Prices / Priser

I am proud to offer my services and specialise in the A-Series engine and gearbox for Classic Minis and other variants.

If you are interested in doing an engine or gearbox rebuild yourself but don’t have the necessary tools to complete some of the modifications or machining required or you would like a complete engine or gearbox rebuild, you’ve come to the right place!

I am a qualified mechanic with more than 30 years of experience working on cars, with a passion for the classic Mini and other classics.

Prices below are fixed for specific jobs required when building and modifying engine, gearbox and other components on a Classic Mini.  Prices are for labour and are not including parts. This makes pricing projects easier and more transparent. 

It is essential that the parts you bring to the workshop are reasonably clean and ready to be worked on.

Det er med stolthed, at jeg tilbyder service inden for A-serie motorer og gearkasser til klassiske Minier og andre veteranbiler.

Jeg har en bred viden og det meste af det værktøj, du måske står og mangler, hvis du selv har givet dig i kast med at renovere eller opdatere en gearkasse eller en motor. Desuden tilbyder jeg komplette ombygninger/opdateringer/renoveringer af hele motorer og gearkasser.

Som uddannet mekaniker og over tredive års erfaring med biler, er det interessen for de klassiske Minier og andre klassiske biler, der altid har haft min store interesse.

Nedennævnte liste viser de fastlagte priser for arbejdsløn, og reservedele skal tilkøbes separat. 

Listen indeholder forskellige opgaver, som typisk bliver nødvendige i forbindelse med renovering af motorer og gearkasser.

Det er således overskueligt at beregne nogen af udgifter til den samlede renovering.

Der er vigtigt, at de dele/komponenter, som kunden medbringer, er i en sådan stand, at de er egnet til bearbejdning.

Detailed pricing (prices are plus moms at 25%)

ex./inkl. moms
1Cylinder head chamber measuring per chamber(cc)
Måling af kammer i topstykke. Pr. kammer(cc)
100,- / 125,-
2Cylinder head chamber measuring for 4 chambers (cc)
Måling af kamre i topstykke for 4 kamre(cc)
300,- / 375,-
3Cylinder head chamber measuring to calculate required size (cc)
Måling af kamre i topstykke til beregning af ønsket størrelse(cc)
100,- / 125,-
4Cylinder head skimming startup including up to 0.4mm
Planslibning af topstykke, første opsætning. Op til 0.4mm inkluderet  
400,- / 500,-
5Cylinder head skimming after 0.4mm (up to 0.4mm more)
Planslibning af topstykke efter 0.4 mm (op til 0.4mm mere) 
200,- / 250,-
6Cylinder head skimming top face
Planslibning af topstykke øverst ved ventildækselpakning
300,- / 375,-
7Skimming of cylinder head manifold face
Planslibning af topstykke, manifold side
240,- / 300,-
8Block skimming startup including 0.4mm
Planslibning af motorblok, første opsætning. Op til 0.4mm inkluderet  
400,- / 500,-
9Block skimming after 0.4mm (up to 0.4mm more)
Planslibning af motorblok efter 0.4 mm (op til 0.4mm mere) 
200,- / 250,-
10New unleaded valve seat fitting x 4 (seats not included) 
Nye blyfrie ventilsæder monteres x 4 (ventilsæder ikke inkluderet)
Hourly rate /
time pris
11Valve seat profile cutting (3 angle machined) per valve seat)
Ventilsæder profil skæring (3 maskinskåret vinkler) pr. ventilsæde)
100,- / 125,-
12Valve seat hand lapping (per hour)
Ventilsæde håndslibning (pr. time)
540,- / 675,-
13Valve grinding/refacing per valve
Ventil slibning pr. ventil
40,- / 50,-
14Valve guide removal x 8
Ventilstyr afmontering x8 
160,- / 200,-
15Valve guide fitting x 8
Montering af ventilstyr x8   
200,- / 250,-
16Valve guide reaming x 8
Bearbejdning af ventilstyr med rival x 8  
100,- / 125,-
17Modify valve guides x 4
Modificering af ventilstyr x 4     
200,- / 250,-
18Valve springs removed from valves x 8
Afmontering af ventilfjedre fra ventiler x 8
160,- / 200,-
19Valve springs fitted to valves x 8
Montering af ventilfjedre til ventiler x 8
200,- / 250,-
20Valve leak pressure test per chamber (2 valves)
Trykprøvning af ventiltæthed pr. kammer (2 ventiler)
200,- / 250,-
21Valve leak pressure test x 4 chambers (8 valves)
Trykprøvning af ventiltæthed x 4 (8 ventiler)
500,- / 625,-
22Rebushing primary gear bush “top hat type” and machining to tolerance
Udskiftning af bøsning til primær gearhjul “top hat type” og tilpasning til tolerance
500,- / 625,-
23Camshaft bearings removal
Afmontering af knastaksel lejer 
240,- / 300,-
24Camshaft bearings fitting
Montering af knastaksel lejer
300,- / 375,-
25Measuring of all crankshaft journals
Udmåling af alle krumtap søjler
200,- / 250,-
26Re-tap oil drain plug in situ (engine/gearbox in engine bay) excluding oil and filter
Reparation af olie bundprop (motoren/gearkassen sidder i motorrum) ex. olie og filter
400,- / 500,-
27Rebushing rear radius arm. per arm
Udskiftfning af bøsninger i bagerste svingarm. pr. arm
800,- / 1000,-
Discount of 10% with combination of 5 services or more.
Rabat på 10% ved kombination af 5 services eller mere.
COMPLETE CYLINDER HEAD
Komplet topstykke
28CHSG-01 (Standard spec.)
Refurbished cylinder head. Customer supplies cylinder head.
Including new standard valve guides, valve stem oil seals, valve springs and valves. Valve seats re-cut. Skimmed bottom and manifold mating surface, Valve leak pressure tested, cleaned and painted.
CHSG-01 (Standard specifikationer.)
Renovering topstykke. Kunden medbringer topstykket.
Reparationen inkludere: Nye standard ventilstyr, ventilstyrs oliehætter, ventilfjedre og ventiler, profil skæring af ventilsæder, planslibning af topstykkets bund og manifold side, Trykprøvning af ventiltæthed, rengjort og malet.
4600,- / 5750,-
29CHSG-02 (Fast road spec.)
Customer supplies cylinder head. New uprated valve guides, uprated valve stem oil seals, valve springs and valves. Valve seats re-cut. Chambers measured and worked to required specification. Mild work on ports for better flow. Skimmed top side, bottom (to required cc) and manifold mating surface, Valve leak pressure tested, cleaned and painted.
CHSG-02 (Fast road specifikationer.)
Kunden medbringer topstykket.
Reparationen inkludere: Nye opgradere ventilstyr, opgraderede ventilstyrs oliehætter, ventilfjedre og ventiler, profil skæring af ventilsæder, udmåling af kamre i topstykke og bearbejdning til ønskede specifikationer, mindre bearbejdning af porte for bedre gennemstrømning (flow), planslibning af topstykkets overside ved ventildækselpakning, topstykkets bund (til ønsket cc), og manifold side, trykprøvning af ventiltæthed, rengjort og malet.
5500,- / 6750,-
30CHSG-03 (Fast road sports spec.)
Customer supplies cylinder head. New uprated valve guides, uprated valve stem oil seals, valve springs and valves. Valve seats reground. Chambers measured and worked to required specification. Port and valve “throats” worked for better flow. Skimmed top side, bottom (to required cc) and manifold mating surface, Valve leak pressure tested, cleaned and painted.
CHSG-03 (Fast road sports specifikationer)
Kunden medbringer topstykket.
Reparationen inkludere: Nye opgradere ventilstyr, opgraderede ventilstyrs oliehætter, ventilfjedre og ventiler, profil skæring af ventilsæder, udmåling af kamre i topstykke og bearbejdning til ønskede specifikationer, bearbejdning af porte og ventil “halse” for bedre gennemstrømning (flow), planslibning af topstykkets overside ved ventildækselpakning, topstykkets bund (til ønsket cc), og manifold side, trykprøvning af ventiltæthed, rengjort og malet.
7000,- / 8750,-
31GBRT-UP (Ultimate spec.)
Customer supplies cylinder head. Custom specification. Fully rebuilt and re-worked including valve spring seat tolerance, strength and height adjustment, Fully ported and flowed. Race valves and springs. The ultimate cylinder head with the best components available.
GBRT-UP (Ultimate specifikationer)
Kunden medbringer topstykket.
Reparationen indebærer.
Custom specifikationer, fuld istandsat og modificeret inkl. ventilfjedresædetolerance. styrke og højde justering, fuld bearbejdning af porte og gennemstrømning (flow), Racer ventiler og fjedre, Det ultimative topstykke med de bedst tilgængelige komponenter.
Individually priced / Individuelt pris
N.B. Unleaded conversion not included.
N.B Blyfri konvertering ikke inkluderet
GEARBOX 4 SYNCHRO
Gearkasse 4 synchro
32GBRF-01 (Standard spec.)
Customer supplies gearbox. Refurbishing of standard 4 synchro gearbox and differential supplied by customer EXCLUDING any replacement parts required. Gasket set included. Fully stripped down and inspected gearbox. Any worn parts replaced at customers expense.
GBRF-01 (Standard specifikationer)
Kunden medbringer gearkassen.
Reparationen indebærer:

5000,- / 6250,-
33GBRB-GT (GT/Cooper S upgraded spec.)
Customer supplies gearbox. Rebuilt 4 synchro gearbox with GT/Cooper helical gears including all new bearings, new layshaft, x-pin diff, centre oil pickup pipe, new baulk rings, new gaskets, hand cleaned and painted if required.
GBRB-GT (Standard specifikationer)
Kunden medbringer gearkassen.
Reparationen indebærer:
16.000,- / 20.000,-
Hourly rate
Timepris
540,- / 675,-